Ubezpieczenie AC – co obejmuje?

ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie AC (autocasco) nie jest obowiązkowe, jednak około 27% polskich kierowców decyduje się na jego wykupienie. Co wchodzi w jego zakres i czy warto? Sprawdź!

Obowiązkowe OC chroni kierowcę przed ponoszeniem finansowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone użytkownikom ruchu, np. za uszkodzenie innego samochodu w wyniku stłuczki. Naprawa pojazdu jest wówczas finansowana z ubezpieczenia sprawcy. AC z kolei pozwala na uzyskanie pomocy od ubezpieczyciela w przypadku uszkodzenia własnego pojazdu (nawet jeśli szkoda powstała z Twojej winy).

Sprawdź również: Kolizja drogowa i wypadek – postępowanie

Co obejmuje ubezpieczenie AC?

Zakres autocasco u każdego ubezpieczyciela jest inny i obejmuje odmienne zdarzenia losowe. Niekiedy ustala się go indywidualnie i na tej podstawie następnie wylicza się składkę.

AC może obejmować szkody powstałe w wyniku:

 • działań osób trzecich (np. porysowanie karoserii przez wandala);
 • kataklizmu (np. gradobicia, powodzi czy pożaru);
 • kolizji lub wypadku (również z Twojej winy), w tym uderzenia w drzewo czy słupek parkingowy;
 • kradzieży (ten punkt pojawia się zazwyczaj w rozszerzonym pakiecie AC) – pod warunkiem, że kierowca nie pozostawił kluczyków lub innego sterownika w samochodzie.

Autocasco nie obejmuje natomiast szkód będących wynikiem:

 • umyślnego działania lub rażącego działania kierowcy czy właściciela samochodu;
 • jazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
 • jazdy bez posiadania stosownych uprawnień (prawa jazdy);
 • niewłaściwego mocowania i przewożenia bagażu;
 • używania pojazdu niezgodnie z przeznaczeniem;
 • wykorzystania samochodu jako narzędzia przestępstwa;
 • awarii wykrytych przed podpisaniem umowy z właścicielem.

AC nie zostanie wypłacone również wtedy, gdy auto nie będzie zarejestrowane i dopuszczone do ruchu.

Czy warto wykupić autocasco?

Wielu kierowców podejmuje ryzyko i nie wykupuje dodatkowego ubezpieczenia AC. Faktycznie – nie zawsze wnoszenie kolejnych składek jest opłacalne. Na wykupienie AC warto się zdecydować przede wszystkim, jeśli:

 • zakres ubezpieczenia i wysokość składki zostaną dobrze dopasowane do Twoich potrzeb i możliwości;
 • posiadasz nowe lub nietypowe auto o dużej wartości.

Pamiętaj! Szczegóły ubezpieczenia są opisane w tzw. OWU, czyli Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Przed wykupieniem AC należy dokładnie zapoznać się z dokumentem i zwrócić uwagę nie tylko na zakres ubezpieczenia, lecz także na sposób szacowania wartości szkody czy na to, jaką część odszkodowania dostaniesz (tzn. czy ubezpieczyciel wypłaci całość, czy potrąci tzw. udział własny).

Nowa gama boosterów i prostowników

Archiwum