Kiedy kierowca może zostać odesłany na ponowy egzamin na prawo jazdy?

Zatrzymanie prawa jazdy przez policję jeszcze nie oznacza utraty uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Kierowcę tych uprawnień może pozbawić jedynie…
więcej