Ograniczenia prędkości w Europie

Ograniczenia prędkości w Europie

Jeśli zamierzamy wybrać się samochodem w podróż po Europie, powinniśmy zapoznać się z limitami prędkości obowiązującymi w krajach, przez które będziemy przejeżdżać, żebyśmy nie narazili się na mandat, gdyż te potrafią być za granicą wyjątkowo dotkliwe.

Ograniczenia prędkości w Czechach, na Słowacji, w Chorwacji, Francji i we Włoszech kształtują się identycznie. W terenie zabudowanym maksymalna dozwolona prędkość ograniczona jest do 50 km/h, poza terenem zabudowanym wolno przyspieszyć do 90 km/h, a na autostradach obowiązuje limit 130 km/h. Dla porównania – w Polsce identycznie wyglądają ograniczenia w terenie zabudowanym i niezabudowanym, ale autostradami pojedziemy szybciej – do 140 km/h.

W Hiszpanii, podobnie jak w wymienionych wyżej krajach obowiązuje ograniczenie do 50 km/h w terenie zabudowanym oraz 90 km/h poza nim, natomiast autostradą pojedziemy wolniej niż w innych krajach – „tylko” 120 km/h.

W Austrii w terenie zabudowanym maksymalna dozwolona prędkość wynosi do 50 km/h, natomiast poza obszarem zabudowanym możemy przyspieszyć nawet do 100 km/h. Na autostradach nie wolno natomiast przekraczać typowego dla większości autostrad limitu 130 km/h.

W Niemczech ograniczenia prędkości w terenie zabudowanym i niezabudowanym wyglądają tak samo, jak w Austrii. Różnica natomiast dotyczy autostrad, po których pojedziemy najszybciej – w Niemczech nie ma na bowiem żadnego ograniczenia prędkości na autostradach.

Wyjeżdżając za granicę powinniśmy też pamiętać o problemie dotyczącym Konwencji Wiedeńskiej. Zgodnie z jej zapisami samochód musi spełniać wymagania kraju, w którym jest zarejestrowany. Niestety jednak zagraniczni policjanci nie zawsze respektują jej zapisy. Dlatego też warto zapoznać się z wymaganiami, jakie mają inne kraje i dla uniknięcia kłótni z policjantem kupić linkę holowniczą czy też komplet żarówek, które i tak kiedyś mogą się przydać. Jeśli natomiast wypożyczamy samochód w kraju docelowym, musimy się upewnić, czy spełnia on tamtejsze warunki.

Nowa gama boosterów i prostowników

Archiwum