Zapominanie dowodu rejestracyjnego to częsty i jednocześnie stosunkowo nieszkodliwy błąd kierowców. Czy jest to zatem możliwe, że prawo, które do tej pory zezwalało na wystawianie mandatów za to przewinienie, niedługo się zmieni? Wyjaśniamy, jakie dokumenty kierowca będzie musiał okazywać podczas kontroli drogowej, aby nie narazić się na zbędne problemy.

Osoby, które prowadzą pojazd na drodze publicznej, podczas kontroli drogowej do tej pory musiały posiadać przy sobie następujące dokumenty:

  • papierową wersję dowodu rejestracyjnego,
  • papierową wersję ubezpieczenia pojazdu,
  • prawo jazdy z odpowiednią kategorią w zależności od prowadzonego pojazdu.

Zgodnie z art. 95 kodeksu wykroczeń za brak dowodu rejestracyjnego oraz polisy OC kierowca podlega karze grzywny do 250 zł lub karze nagany. Sytuacja jest znacznie poważniejsza, kiedy osoba prowadząca pojazd nie jest w stanie okazać prawa jazdy. W tym przypadku według prawa o ruchu drogowym pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób. Co prawda prawo jazdy nadal pozostaje dokumentem niezbędnym i należy je okazać, jednak już niedługo kierowcy w Polsce nie będą musieli pamiętać o zabieraniu do prowadzonego pojazdu papierowej wersji dowodu rejestracyjnego, a także polisy OC. Taka możliwość z pewnością oszczędzi im nerwów podczas policyjnej kontroli. 

Przeczytaj także: Kiedy kierowca może zostać odesłany na ponowny egzamin na prawo jazdy?

Dowód rejestracyjny – czyli jakie informacje będą znajdować się w Centralnej Ewidencji Pojazdów

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców to system informatyczny, który zawiera dane o tym, czy pojazd jest zarejestrowany w Polsce, a także czy jego kierowca posiada niezbędne uprawnienia. System ten prowadzony jest od stycznia 2016 roku i osoby uprawnione mogą w nim znaleźć takie informacje jak:

  • dane pojazdu (marka, model),
  • dane techniczne (pojemność i moc silnika),
  • informacje o dokumentach pojazdu,
  • dane o obecnym i poprzednich właścicielach oraz posiadaczach pojazdu,
  • informacje o kradzieży pojazdu i jego odnalezieniu, wyrejestrowaniu czy zbyciu,
  • informacje o obowiązkowym ubezpieczeniu OC,
  • informacje o badaniu technicznym i odnotowanym podczas badania stanie licznika.

Jak można zauważyć, wszelkie niezbędne dane dotyczące pojazdu i jego ubezpieczenia już w tym systemie się znajdują. Mimo to podczas kontroli drogowej policja postępowała zgodnie z przepisami określającymi, jakie dokumenty musi okazać kierowca. Wkrótce za sprawą zmian w prawie będzie jednak możliwe sprawdzenie większości informacji za pomocą służbowych komputerów w Centralnej Ewidencji Pojazdów bez potrzeby ich okazywania przez osobę kierującą.

Warto jednak pamiętać, że nowe przepisy będą obowiązywać wyłączne w Polsce, a zagraniczne służby nie będą mogły z nich korzystać, dlatego podczas zagranicznych wyjazdów nadal jedyną formą weryfikacji danych o pojeździe będą dokumenty w wersji papierowej.

Przeczytaj także: Jak sprawdzić punkty karne online?

Elektroniczny dowód rejestracyjny – jakie są dodatkowe korzyści ze zmian w prawie

W Polsce system wspólnego użytkowania samochodów osobowych, określany jako car-sharing, staje się coraz bardziej popularny. Chociaż w naszym kraju taka możliwość pojawiła się dopiero w 2016 roku, to na rynku działa już 8 firm udostępniających za opłatą swoją flotę samochodową. Wykorzystanie tego systemu w większych miastach przyczynia się do zahamowania wzrostu liczby pojazdów rejestrowanych prywatnie, a co za tym idzie, wpływa pozytywnie na spadek liczby samochodów na drogach. Dostępne pojazdy są rozmieszczone w obszarze konkretnego miasta i często łatwo do nich dotrzeć za pomocą publicznych środków transportu.

Jaki zatem wpływ ma zmiana w prawie odnośnie do posiadania papierowej wersji dowodu rejestracyjnego i polisy OC na car-sharing? Niektóre firmy działające w Polsce zajmujące się realizowaniem tej usługi nie udostępniają kierowcom dowodów rejestracyjnych pojazdów, tylko ich kopie. Jednakże takie dokumenty podczas kontroli drogowej do tej pory nie były akceptowane przez policję, co skutkowało mandatami dla osób korzystających z tej usługi. Jak się okazuje, problem ten jednak w niedługim czasie zostanie skutecznie rozwiązany.

Przeczytaj także: Samochody elektryczne – przyszłość motoryzacji?

Koniec mandatów za brak papierowej wersji dowodu rejestracyjnego czy polisy OC to z pewnością zmiany na lepsze. Pamiętaj jednak, że nadal jesteś zobligowany do posiadania podczas kontroli drogowej prawa jazdy oraz do przestrzegania przepisów i zasad ruchu drogowego.

Nowa gama boosterów i prostowników