Kolizja drogowa i wypadek – postępowanie

Kolizja drogowa i wypadek - postępowanie

Miesięcznie na polskich drogach dochodzi do ponad 2 500 wypadków i 35 000 kolizji. Najczęstsze przyczyny to nadmierna prędkość, jazda pod wpływem alkoholu, lekceważenie przepisów i wymuszanie pierwszeństwa. Najważniejsze jest oczywiście, by w czasie jazdy stosować się do zasad bezpieczeństwa i unikać niebezpiecznych sytuacji. Jeśli jednak już staniesz się uczestnikiem zdarzenia drogowego noszącego znamiona kolizji lub wypadku drogowego – powinieneś wiedzieć, jak się zachować.

Główne kryterium, które pozwala na odróżnienie kolizji od wypadku, to skutek zdarzenia. W trakcie kolizji uszkodzeniu ulegają jedynie przedmioty materialne, takie jak samochód czy elementy infrastruktury drogowej. Kierowca, pasażerowie ani inne osoby postronne nie odnoszą obrażeń. Inaczej sytuacja wygląda podczas wypadku – poza zniszczeniem samochodu dochodzi również do uszkodzenia ciała. Rozległość obrażeń nie ma znaczenia – wystarczy obtarcie lub stłuczenie, by sytuację określić mianem wypadku.

Jak zabezpieczyć miejsce zdarzenia?

Postępowanie po zdarzeniu drogowym uzależnione jest od tego, czy zostanie zaklasyfikowane jako kolizja, czy wypadek.

1

Czy zawsze trzeba wzywać policję?

Potrzeba wezwania policji lub jej brak jest uzależniona nie tylko od klasyfikacji zdarzenia, ale również od postawy uczestników kolizji lub wypadku. Zawsze jednak należy spisać oświadczenie.

2

W oświadczeniu o kolizji lub wypadku drogowym powinny znaleźć się:

  • dane sprawcy i poszkodowanego (imiona, nazwiska, adresy zameldowania, numery dowodów osobistych);
  • numery praw jazdy uczestników kolizji i nazwy organów je wydających;
  • numery rejestracyjne samochodów;
  • numer polisy ubezpieczenia OC sprawcy wraz z nazwą ubezpieczyciela;
  • jasne oświadczenie, kto jest sprawcą;
  • prosty szkic i opis zdarzenia;
  • podpisy obu uczestników kolizji.

Jak rozwiązać sprawę ubezpieczenia?

Odszkodowanie jest wypłacane z polisy OC sprawcy (chyba że sprawca ma nieważną polisę lub zbiegł z miejsca zdarzenia – wówczas odszkodowanie wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny). Podstawą wypłacenia pieniędzy stają się spisane po kolizji lub wypadku drogowym oświadczenie oraz wniosek złożony u ubezpieczyciela. Do wniosku należy przedstawić odpowiednie dokumenty, takie jak wycena kosztów naprawy, dokumentacja medyczna czy zaświadczenia o niezdolności do pracy przez określony czas. Odszkodowanie obejmuje bowiem nie tylko zwrot kosztów leczenia i zniszczonego mienia, ale również pokrywa straty poniesione z racji przerwy w pracy czy konieczności zakupu sprzętu rehabilitacyjnego.

Przede wszystkim należy jednak zatroszczyć się, by uniknąć przykrych zdarzeń drogowych, jak kolizja czy wypadek. W tym celu warto stosować się do kilku praktycznych wskazówek, o których przeczytasz w tych artykułach: