W ostatnich latach budowa rond stała się w Polsce bardzo popularna. W założeniu poprawiają one płynność ruchu oraz obniżają ryzyko wypadku. Inaczej mówiąc, są najbezpieczniejszym rodzajem skrzyżowania. W praktyce zdarza się, że im rondo większe, tym więcej problemów dostarcza poruszającym się po nim kierowcom. Co więcej, ich pomysły na pokonanie ronda nie zawsze są zgodne z prawem. 

Jak zatem pokonać rondo prawidłowo, a przede wszystkim – zgodnie z przepisami? I jak uniknąć podstawowych błędów popełnianych przez wielu kierujących? Wyjaśniamy często pojawiające się wątpliwości.

Prawidłowa jazda po rondzie

Przeglądając polski Kodeks drogowy, nie znajdziesz w nim słowa rondo. Jazda po takim skrzyżowaniu określona została mianem „ruchu okrężnego”, który odbywa się dookoła wyspy lub placu, w kierunku wskazanym przez znak. Trzeba zatem przyjąć, że skoro przepisy nie określają precyzyjnie odrębnych zasad obowiązujących na rondzie, należy przestrzegać na nim ogólnych zasad ruchu drogowego.

Na ulicach można spotkać kilka rodzajów rond. Najpopularniejsze to takie, przed którymi znajdują się znaki: „ruch okrężny” oraz „ustąp pierwszeństwa”. Wówczas pojazdy poruszające się już po rondzie mają pierwszeństwo przed tymi, które dopiero chcą na nie wjechać. Często kierowcy zastanawiają się, czy zasada ta dotyczy również tramwajów. Otóż jeśli znajdujesz się na rondzie z pierwszeństwem przejazdu, tramwaj oczekujący na wjazd musi Cię również przepuścić. Pierwszeństwo nad innymi pojazdami zyskuje on w chwili, gdy znajduje się już na rondzie i chce z niego zjechać.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku skrzyżowań, przed którymi nie umieszczono znaku „ustąp pierwszeństwa”. Obowiązuje na nich zasada prawej ręki, zatem jeśli jesteś już na rondzie, masz obowiązek przepuszczenia kierowców zbliżających się do wjazdu na skrzyżowanie. Rozwiązanie to jest jednak rzadziej spotykane.

Kolejnym rodzajem jest rondo z sygnalizacją świetlną. Z reguły światła znajdują się przed dużymi skrzyżowaniami, po których poruszają się również tramwaje. O pierwszeństwie przejazdu decyduje oczywiście sygnalizator, lecz jeśli znaki nie wskazują inaczej, tu także musisz przepuścić tramwaj zjeżdżający z ronda. Wyjątek stanowi sytuacja, w której widzisz przed sobą sygnalizator kierunkowy pozwalający na bezkolizyjną jazdę. Osobna sygnalizacja nakazuje wtedy tramwajowi czekanie.

Problematyczną kwestią dla wielu kierowców jest używanie kierunkowskazów na rondzie i przed nim. Często spotyka się sytuację, w której kierujący pojazdem sygnalizuje zamiar skrętu w lewo na długo przed wjazdem na samo rondo, a zmienia sygnalizator na prawy tuż przed opuszczeniem skrzyżowania. Nie jest to działanie prawidłowe, mimo że bywa nauczane w szkołach jazdy. W rzeczywistości uruchamianie kierunkowskazu przed rondem może wprowadzać w błąd innych kierowców, którym sugerujemy wcześniejszy skręt. Pamiętaj, aby sygnalizować jedynie zamiar opuszczenia ronda za pomocą prawego kierunkowskazu, i to wyłącznie na rondach, na których ruch nie jest kierowany.

Jazda po rondzie dwupasmowym – jak się zachować?

Ronda dwupasmowe wymagają od kierowcy zajęcia odpowiedniego pasa przed wjazdem na skrzyżowanie, co w założeniu ułatwia opuszczenie ronda. Szczególnie istotne jest tutaj zwracanie uwagi na znaki poziome, które po wjeździe na rondo mogą zabraniać zmiany pasa lub umożliwiać ten manewr tylko w jednym kierunku (zazwyczaj z lewego na prawy).

Kierowcy zmieniający pas na rondzie dwupasmowym muszą pamiętać, że obowiązują na nim takie same zasady, jakie Kodeks drogowy wyznacza na prostej drodze. Jesteśmy zatem zobowiązani do ustąpienia pierwszeństwa pojazdowi znajdującemu się na tym pasie ruchu, na który chcemy wjechać, a także pojazdowi znajdującemu się po prawej stronie, a również kierującemu się na ten sam pas. Manewr zawsze należy sygnalizować kierunkowskazem.

Pamiętaj też, aby stosować się do ogólnie przyjętych zasad, które głoszą, aby:

  • przed wjazdem na rondo z zamiarem skrętu w prawo zająć prawy pas,
  • zawracać i skręcać w lewo z lewego pasa.

Nie oznacza to, że nie możesz skręcić w prawo z lewego pasa, wygodniej jest jednak zająć pas prawy, aby uniknąć konieczności ustąpienia pierwszeństwa pojazdom znajdującym się z prawej strony.

Rondo turbinowe – bezpieczna jazda w dobrym kierunku

Najnowszym rozwiązaniem stosowanym w celu upłynnienia ruchu na skrzyżowaniach okrężnych są ronda turbinowe. Mimo że wielu kierowców ma z nimi pewien kłopot, są one bardzo bezpieczne i intuicyjne. Oczywiście pod warunkiem, że są prawidłowo zaprojektowane i wykonane, co nie jest niestety obowiązującą regułą.

Główną różnicą w stosunku do tradycyjnych rond jest to, że rondo turbinowe posiada pasy ruchu, które umożliwiają bezkolizyjną jazdę w wybranym wcześniej kierunku. I właśnie odpowiednia pozycja wyjściowa jest w tym przypadku najważniejsza, ponieważ na rondzie turbinowym nie można dowolnie zmieniać kierunku jazdy. Całkowite wyeliminowanie przeplatania się strumieni ruchu powoduje, że pojazdy kierują się wprost do obranego na wstępie wyjazdu. Na rondzie turbinowym pierwszeństwa ustępujesz tylko w chwili, gdy na nie wjeżdżasz.

Nowa gama boosterów i prostowników