Etykiety energetyczne, wzorem tych na urządzeniach AGD, pojawiły się na oponach pod koniec 2012 roku. Kolorowa infografika pozwala na wstępną ocenę właściwości opony w kryteriach najważniejszych dla bezpieczeństwa i ekonomii jazdy. Przyjrzyjmy się bliżej poszczególnym oznaczeniom.

Etykiety na oponach mają ułatwić podjęcie decyzji zakupowej. Znajdziemy na nich informacje o trzech podstawowych parametrach opony:

  • efektywności paliwowej,
  • przyczepności na mokrej nawierzchni,
  • poziomie generowanego hałasu.

Efektywność paliwowa opony

To najważniejszy parametr z punktu widzenia ekologii i to właśnie on był bodźcem do wprowadzenia etykiet energetycznych. W najprostszym ujęciu można powiedzieć, że informuje o tym, w jakim stopniu opony, na których porusza się samochód, wpływają na zużycie paliwa.

Opona będąca w ruchu generuje opory toczenia, a do ich pokonania jest potrzebna energia ze spalania paliwa. Opory toczenia są powiązane bezpośrednio z efektywnością paliwową opony. Im większe opory, tym mniejsza efektywność paliwowa i tym większe zużycie paliwa przez samochód. Tę właśnie wielkość opisują klasy energetyczne opony.

Klasy energetyczne są oznaczone na etykiecie energetycznej opony literami alfabetu. Litera A oznacza oponę o najlepszej efektywności paliwowej (najbardziej ekonomiczną), zaś G – o najgorszej. Warto zaznaczyć, że klasa D nie występuje, aby wyraźniej określić podział między oponami ekologicznymi (klasy A, B, C) a tymi o gorszej efektywności paliwowej (E, F, G).

Jak interpretować klasy efektywności paliwowej?

Same literowe oznaczenia niewiele nam powiedzą, ale interpretuje się je w ściśle określony sposób.

Samochód poruszający się na oponach o klasie A będzie zużywał do 7,5 proc. mniej paliwa w porównaniu z tym jeżdżącym na oponach o klasie G. Teraz wystarczy założyć, że auto zużywa średnio 8/100 km, co pozwala wyliczyć, że wybierając opony o klasie A w miejsce tych z klasą G, na każde przejechane 1000 km zaoszczędzimy 6 l paliwa.

Inna interpretacja klas efektywności paliwowej przyjmuje za wzorzec zużycie paliwa samochodu poruszającego się na oponach klasy A. W przypadku opon o klasie efektywności paliwowej B zużycie wzrasta o 0,14 l na 100 km, C – 0,28 l/100 km, E – 0,45 l/100 km, a w przypadku opon o klasie F i G samochód będzie zużywał ponad 0,6 l/100 km więcej, niż ten na oponach o klasie A.

Należy jednak pamiętać, że znacznie większy wpływ na spalanie będzie mieć styl naszej jazdy oraz prawidłowe ciśnienie w oponach.

Przyczepność na mokrej nawierzchni

To najważniejszy parametr z punktu widzenia bezpieczeństwa, jakie oferuje opona, a więc taki, który powinien być najistotniejszy. W tym przypadku również mamy do czynienia z 7 klasami oznaczonymi kolejnymi literami alfabetu z pominięciem klasy D oraz G. Opony o klasie przyczepności G byłby po prostu zbyt niebezpieczne. Klasy przyczepności są określane na podstawie długości drogi hamowania pojazdu poruszającego się na danych oponach na mokrej nawierzchni.

Jak interpretować klasy przyczepności na mokrej nawierzchni?

Na podstawie odgórnych ustaleń i pomiarów homologacyjnych przyjmuje się, że różnica w drodze hamowania pojazdu poruszającego się na oponach klasy A będzie do 30 proc. mniejsza w porównaniu z drogą hamowania tego samego pojazdu na oponach klasy F. Jeżeli przyjmiemy, że przeciętna długość drogi hamowania dla samochodu kompaktowego na nawierzchni mokrej ze 100 km/h to 60 m, różnica wyniesie do 20 m, czyli około 4 długości samochodu.

W jeszcze innym ujęciu za wartość wyjściową przyjmuje się długość drogi hamowania z prędkości 80km/h na mokrej nawierzchni samochodu na oponach o klasie przyczepności A. W przypadku klasy B droga hamowania wzrośnie o 3 m, C to już 7 m więcej, E – 12, zaś samochód na oponach o klasie przyczepności F zatrzyma się aż o 18 m dalej, niż ten na oponach klasy A.

Poziom hałasu generowanego przez oponę

Należy zaznaczyć, że hałas wytwarzany przez toczącą się oponę to również zanieczyszczenie. Z tego powodu Unia Europejska planuje wprowadzić limity głośności i nakazała wyszczególnić ten parametr na etykiecie opony.

Poziom generowanego hałasu jest również wyrażany klasami, które oznaczono symbolem głośnika i rozchodzących się od niego fal dźwiękowych. Liczba tych fal informuje nas o hałasie, jaki generuje opona.

Klasy głośności opony:

  • pojedyncza czarna fala oznacza oponę cichą,
  • dwie czarne fale świadczą, że mamy do czynienia z oponą o średnim poziomie głośności (spełniającą przyszłe regulacje dotyczące poziomu głośności);
  • trzy czarne fale oznaczają oponę najgłośniejszą, która generuje hałas powyżej planowanych norm głośności.

Pojedynczy symbol fali określa różnicę w poziomie głośności na poziomie 3dB, warto jednak zaznaczyć, że poziom głośności jest obliczany w skali logarytmicznej. To oznacza, że wzrost głośności o 3 dB (jedną falę) przekłada się na dwukrotnie większą głośność opony. Opona z trzema falami będzie więc sześciokrotnie głośniejsza niż ta z jedną falą.

etykiety

Na zakończenie należy podkreślić, że etykiety na oponach zapewniają jedynie pobieżne informacje na temat jej parametrów i nie uwzględniają wielu istotnych cech, jak przyczepność na suchej nawierzchni czy śniegu. Ponadto skala ocen jest ujednolicona dla opon letnich i zimowych. Z pewnością nie powinniśmy podejmować decyzji o wyborze konkretnego modelu, sugerując się jedynie etykietą energetyczną. Przed zakupem warto zasięgnąć opinii ekspertów w serwisach samochodowych Norauto bądź zapoznać się z wynikami testów.

Nowa gama boosterów i prostowników