Wśród licznych instytucji i tytułów motoryzacyjnych zlecających profesjonalne testy opon największym uznaniem i popularnością cieszą się te przeprowadzane przez niemiecki automobilklub ADAC. Przyjrzyjmy się bliżej, na co zwraca uwagę ADAC podczas swoich testów. Ta wiedza pozwoli na bardziej świadomy wybór opon do samochodu.

Każdego roku ADAC poddaje testom kilkadziesiąt modeli opon zimowych i letnich, by wyłonić te, które zapewniają największe bezpieczeństwo, oraz szczegółowo sprawdzić realne osiągi poszczególnych modeli opon w rozmaitych kategoriach. Już wcześniej pisaliśmy na naszym blogu o tym, dlaczego warto zaufać testom opon. Teraz przybliżamy czynniki, jakie uwzględnia się w trakcie testów. Teraz przybliżamy czynniki, jakie uwzględnia się w trakcie testów.

Opony są testowane w 6 głównych kategoriach. Każda z kategorii ma inną wagę przy ustalaniu oceny końcowej. Do ostatecznego wyniku najbardziej liczą się kategorie związane z bezpieczeństwem, jakie zapewnia opona. Sprawdzane są w następujących próbach:

  • Testy na suchej nawierzchni (15 % oceny końcowej), podczas których ocenia się zachowanie opony podczas jazdy na wprost i reakcję na ruchy kierownicą. Uwzględniane są subiektywne odczucia testera. Bada się również zachowanie opony przy obciążeniu podczas jazdy po łuku, np. zmianę toru jazdy, stabilność w łuku. Istotny wpływ na oceną ma również długość drogi hamowania przy hamowaniu z użyciem ABS z prędkości od 100 km/godz. do 1 km/h.
  • Testy na nawierzchni mokrej (30 % oceny końcowej). W tej kategorii sprawdzana jest długość drogi hamowania przy hamowaniu z użyciem ABS z prędkości od 80 km/godz. do 20 km/h, podatność opony na aquaplaning wzdłużny oraz poprzeczny, subiektywne odczucia z jazdy po torze testowym, a także bezpieczeństwo przy prowadzeniu w łuku.

Dla opon zimowych dodatkowo wykonywane są dwie próby:

  • Testy na nawierzchni zaśnieżonej, obejmujące hamowanie z użyciem ABS z prędkości 40 km/h do prędkości 20 km/h, pomiar buksowania kół przy przyspieszaniu na wzniesieniu, pomiar czasu przejazdu przez drogę ze śnieżnymi koleinami oraz testy przyczepności w zakrętach podczas jazdy po zaśnieżonym łuku.
  • Testy na nawierzchni oblodzonej, obejmujące hamowanie z ABS z prędkości 20 km/h do 5 km/h oraz pomiar czasu przejazdu po oblodzonym okręgu.

W dalszej kolejności opony poddaje się kolejny próbom:

  • Pomiar hałasu generowanego przez oponę (5 % oceny końcowej). Uwzględniany jest hałas w kabinie pasażerskiej podczas jazdy z prędkością 80 km/h na różnego rodzaju nawierzchniach, oraz szum zewnętrzny.
  • Pomiar szybkości zużycia opony (10 % oceny końcowej) mierzony na dystansie 15 tys. km.
  • Pomiar oporów toczenia generowanych przez oponę (10 % oceny końcowej) mierzony na specjalnym stanowisku badawczym.

Po podsumowaniu wyników zostaje ustalona ocena końcowa dla danego modelu opony.  Ocena ADAC testowanej opony jest określona jedną z czterech kategorii przedstawionych w poniższej tabeli.

Ocena ADAC Status
dobry szczególnie warty polecenia
zadowalający warty polecenia
wystarczający warunkowo warty polecenia
niedostateczny niewarty polecenia

 

Należy podkreślić, że w swoich testach ADAC największy nacisk kładzie na bezpieczeństwo, jakie zapewniają opony. Dlatego oceny dobrej i szczególnej rekomendacji ADAC nie ma szans zdobyć opona, która wypadła słabo w próbach na nawierzchni suchej i mokrej, nawet jeśli okazała się wybitna w pozostałych kategoriach testu. Inaczej mówiąc, opony dobre tylko w jednym aspekcie (np. przyczepności na śniegu) nie mają szans na rekomendację ADAC, jeżeli w innych głównych kategoriach testu osiągają gorsze wyniki.

Nowa gama boosterów i prostowników