Akumulator samochodu to szczególny element eksploatacyjny. Zarówno jego sprzedaż, jak i utylizacja podlegają szczególnym uregulowaniom. Zużytego akumulatora nie możemy tak po prostu wyrzucić. Co zatem powinniśmy z nim zrobić?

Energię elektryczną do zasilania wszystkich elementów samochodu generuje napędzany paskiem alternator, natomiast magazynowana jest ona w akumulatorze. Współczesne samochody mają na pokładzie coraz więcej odbiorników prądu, a ich akumulatory są coraz bardziej obciążone. W wyniku wielokrotnie powtarzających się cykli ładowania i rozładowywania bateria auta ulega stopniowemu zużyciu aż do chwili, w której nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego napięcia do uruchomienia pojazdu. To może oznaczać konieczność zakupu nowego akumulatora i pozbycie się zużytego. Nowoczesne akumulatory trzeba wymieniać średnio co 3-4 lata.

Co ze zużytym akumulatorem? Oddaj sprzedawcy.

Tu pojawia się problem, ponieważ starego akumulatora nie możemy tak po prostu się pozbyć. Jest niebezpiecznym odpadem. Akumulatory samochodowe zawierają powodujący silne oparzenia kwas siarkowy i rakotwórcze związki ołowiu oraz wiele szkodliwych i uciążliwych dla środowiska substancji.

W 2009 roku uchwalono ustawę o bateriach i akumulatorach, w świetle której to sprzedawca ma obowiązek przyjęcia od nas zużytego akumulatora i oddania go do utylizacji. Z tego powodu podczas zakupu nowego akumulatora zostaniemy poproszeni o zwrot starego. Jeżeli go nie mamy, będziemy musieli wnieść opłatę depozytową w wysokości 30 zł – zostanie ona zwrócona w chwili dostarczenia zużytej baterii. Mamy na to 30 dni. Opłata depozytowa to przychód punktu sprzedaży. Po opodatkowaniu są z niego finansowane wydatki związane ze zbieraniem i przechowywaniem zużytych akumulatorów.

Jeżeli jednak nie planujemy zakupu nowego akumulatora, a chcemy pozbyć się starego,warto skorzystać z bezpłatnej możliwości oddania go do specjalnie przygotowanych w tym celu punktów znajdujących się w każdym mieście. Informacje o lokalizacji tych punktów powinny być podane na oficjalnej stronie internetowej miasta.Zużyty akumulator bezpłatnie przyjmie też od nas niema każdy sklep zajmujący się sprzedażą akumulatorów. Można go zostawić również w serwisach sieci FeuVert.

Zużyty akumulator musi zostać poddany recyclingowi, co nie tylko obniża jego szkodliwe oddziaływanie na środowisko, lecz także przyczynia się do obniżenia kosztów produkcji nowych akumulatorów.