Akumulator samochodu to szczególny element eksploatacyjny. Zarówno jego sprzedaż, jak i utylizacja podlegają szczególnym uregulowaniom. Zużytego akumulatora nie możemy tak po prostu wyrzucić. Co zatem powinniśmy z nim zrobić?

Energię elektryczną do zasilania wszystkich elementów samochodu generuje napędzany paskiem alternator, natomiast magazynowana jest ona w akumulatorze. Współczesne samochody mają na pokładzie coraz więcej odbiorników prądu, a ich akumulatory są coraz bardziej obciążone. W wyniku wielokrotnie powtarzających się cykli ładowania i rozładowywania bateria auta ulega stopniowemu zużyciu aż do chwili, w której nie jest w stanie zapewnić odpowiedniego napięcia do uruchomienia pojazdu. To może oznaczać konieczność zakupu nowego akumulatora i pozbycie się zużytego. Nowoczesne akumulatory trzeba wymieniać średnio co 3-4 lata.

Co ze zużytym akumulatorem? Oddaj sprzedawcy.

Tu pojawia się problem, ponieważ starego akumulatora nie możemy tak po prostu się pozbyć. Jest niebezpiecznym odpadem. Akumulatory samochodowe zawierają powodujący silne oparzenia kwas siarkowy i rakotwórcze związki ołowiu oraz wiele szkodliwych i uciążliwych dla środowiska substancji.

W 2009 roku uchwalono ustawę o bateriach i akumulatorach, w świetle której to sprzedawca ma obowiązek przyjęcia od nas zużytego akumulatora i oddania go do utylizacji. Z tego powodu podczas zakupu nowego akumulatora zostaniemy poproszeni o zwrot starego. Jeżeli go nie mamy, będziemy musieli wnieść opłatę depozytową w wysokości 30 zł – zostanie ona zwrócona w chwili dostarczenia zużytej baterii. Mamy na to 30 dni. Opłata depozytowa to przychód punktu sprzedaży. Po opodatkowaniu są z niego finansowane wydatki związane ze zbieraniem i przechowywaniem zużytych akumulatorów.

Jeżeli jednak nie planujemy zakupu nowego akumulatora, a chcemy pozbyć się starego,warto skorzystać z bezpłatnej możliwości oddania go do specjalnie przygotowanych w tym celu punktów znajdujących się w każdym mieście. Informacje o lokalizacji tych punktów powinny być podane na oficjalnej stronie internetowej miasta.Zużyty akumulator bezpłatnie przyjmie też od nas niema każdy sklep zajmujący się sprzedażą akumulatorów. Można go zostawić również w serwisach sieci FeuVert.

Zużyty akumulator musi zostać poddany recyclingowi, co nie tylko obniża jego szkodliwe oddziaływanie na środowisko, lecz także przyczynia się do obniżenia kosztów produkcji nowych akumulatorów.

Nowa gama boosterów i prostowników