Płyny samochodowe są niezbędne do działania auta. Ich zużycie i utrata niezbędnych parametrów prowadzi do wadliwego działania samochodu. Konserwacja naszego pojazdu polega na okresowej wymianie płynów eksploatacyjnych oraz akumulatora. Co zrobić ze zużytymi cieczami i częściami?

Choć auto wydaje się zbiorem suchych części samochodowych, do ich właściwego funkcjonowania niezbędne są oleje i płyny o określonych właściwościach. Płyny samochodowe sprawiają, że mechanika działa odpowiednio i nie przegrzewa się. By tak było, co kilka lat wymagają one wymiany.

Zaawansowane technologicznie auta szybciej zużywają też akumulator. Bateria w tych zasobnikach energii zawiera toksyczne substancje, dlatego pozbywanie się ich zostało ściśle uregulowane prawnie. Neutralizacja zużytych płynów samochodowych również podlega takim przepisom. Sprawdź, jak odpowiednio zutylizować szkodliwe substancje.

Płyny hamulcowe

Płyn hamulcowy to trująca substancja, która może zaszkodzić dzieciom oraz zwierzętom – dlatego najlepiej wymieniaj go w warsztacie samochodowym. Mechanik, testując temperaturę wrzenia, oceni, czy płyn hamulcowy nadaje się do dalszego użycia. Warsztaty posiadają także urządzenia, które wypychają starą ciecz i zastępują ją nową, co czyni cały proces skuteczniejszym i bardziej higienicznym. Jeżeli zdecydujesz się na samodzielną wymianę, zużyty płyn oddaj do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Płyn chłodniczy

Średnio raz na dwa lata zużywa się płyn chłodniczy. Jest on niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania silnika – transportuje energię cieplną pomiędzy silnikiem a chłodnicą oraz działa antykorozyjnie. Zadbaj o jego czasową wymianę, a twój silnik i chłodnica będą pracować dłużej. Pamiętaj, że nie należy mieszać płynów chłodniczych o różnych dodatkach – mogą się nawzajem neutralizować. Istotne jest także stosowanie płynów według zaleceń producenta silnika. Kiedy nie masz pewności, jakiego płynu użyć, skieruj się do warsztatu samochodowego. Po samodzielnej wymianie płynu chłodniczego, starą ciecz oddaj do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Zużytą substancję powinien przyjąć także sklep motoryzacyjny, w którym zaopatrujesz się w nowy płyn chłodniczy.

Zużyty olej silnikowy

Bardzo szkodliwą i najczęściej nieprawidłowo utylizowaną substancją jest olej silnikowy. Najwygodniej jest wymienić olej w warsztacie. Usługa jest niedroga, a dodatkowo nie musimy zajmować się utylizacją zużytego płynu. Jeżeli jednak decydujesz się na samodzielną wymianę, przygotuj odpowiedni kanister i zlej do niego płyn. Pamiętaj, że wymiana części – takich jak filtr oleju – również pociąga za sobą obowiązek ich właściwej utylizacji.

By zużyty olej został przetworzony ekologicznie, możesz spróbować oddać go bezpośrednio do stacji utylizacji lub poczekać na lokalną zbiórkę odpadów niebezpiecznych (powinna być ona uwzględniona w harmonogramie miasta lub gminy). Olej mogą także przyjąć miejski zakład utylizacyjny i niektóre warsztaty samochodowe. Wyrzucenie oleju do śmietnika grozi mandatem w wysokości 500 zł.

Utylizacja przepracowanego oleju – czego unikać?

Absolutnie najgorszym pomysłem jest wylewanie oleju na grunt – przenika on głęboko do wód gruntowych, a dalej do rzek i zbiorników wodnych, przez co skaża glebę i wodę. Nie sprawdzi się także do konserwacji drewna lub urządzeń, ponieważ stracił już swoje właściwości i zmyje się wraz z pierwszymi kroplami wody.

Spalanie oleju w niedostosowanych do tego piecach jest bardzo szkodliwe dla użytkowników pomieszczenia oraz dla osób, które mają kontakt z dymem. Powstałe związki cynku, manganu, ołowiu, fosforu, siarki oraz chloropochodnych mogą doprowadzić nawet do śmierci, dlatego dopuszczalne jest jedynie spalanie ich w specjalistycznych kotłach z odpowiednimi filtrami.

Przepracowany olej silnikowy zutylizowany we właściwy sposób, może zostać przetworzony i użyty ponownie w innej formie. Jeśli zadbasz o neutralizację i recykling szkodliwych substancji, przyczynisz się do ochrony lokalnego i globalnego środowiska.

Skup akumulatorów

Akumulator samochodowy należy wymieniać średnio co 3–4 lata. Co zrobić ze zużytą baterią z tego urządzenia? Tu pojawia się problem, ponieważ starego akumulatora nie możemy tak po prostu się pozbyć, bo jest on niebezpiecznym odpadem. Akumulatory samochodowe zawierają powodujący silne oparzenia kwas siarkowy i rakotwórcze związki ołowiu oraz wiele szkodliwych i uciążliwych dla środowiska substancji.

W 2009 r. uchwalono ustawę o bateriach i akumulatorach, zgodnie z którą sprzedawca ma obowiązek przyjąć od nas zużyty akumulator i oddać go do utylizacji. Z tego powodu podczas zakupu nowego akumulatora zostaniemy poproszeni o zwrot starego. Jeżeli go nie mamy, będziemy musieli wnieść opłatę depozytową w wysokości 30 zł – zostanie ona zwrócona w chwili dostarczenia zużytej baterii. Mamy na to 30 dni. Opłata depozytowa to przychód punktu sprzedaży. Po opodatkowaniu są z niego finansowane wydatki związane ze zbieraniem i przechowywaniem zużytych akumulatorów.

Jeżeli jednak nie planujemy zakupu nowego akumulatora, a chcemy pozbyć się starego, warto skorzystać z bezpłatnej możliwości oddania go do specjalnie przygotowanych w tym celu punktów znajdujących się w każdym mieście. Informacje o lokalizacji tych punktów powinny być podane na oficjalnej stronie internetowej miasta. Zużyty akumulator bezpłatnie przyjmie też od nas niemal każdy sklep zajmujący się sprzedażą akumulatorów. Można go zostawić również w serwisach sieci Norauto.

Zużyty akumulator musi zostać poddany recyklingowi, co nie tylko obniża jego szkodliwe oddziaływanie na środowisko, lecz także przyczynia się do obniżenia kosztów produkcji nowych akumulatorów.

Nowa gama boosterów i prostowników